Heydaroff's World

All I think…

Month: February, 2012

Haray filmi… Mənə ən çox təsir edən Xocalı filmi

Bu filmə baxmaq lazımdır həqiqəti görmək üçün!!!

 

Xocalısız 20il !!!

Hadisələrin ədəbiyyat hissəsi:

1988-ci ildən başlamış Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə ən müdhiş, faciəli, tarixdə analoqu çox az olan hadisələrdən biri Qarabağın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Xocalıda baş vermiş soyqırım olmuşdur. Xocalı faciəsi XX əsrin ən dəhşətli və ən qəddarcasına törədilmiş Xatın, Xirosima faciələri ilə eyni səviyyədə durur.

Images1

Xocalı Xankəndi şəhərindən 14 km şimal-şərqdə yerləşir.

1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7 min əhali yaşayırdı. Məlum hadisələr dövründə Ermənistandan, qonşu Xankəndindən ermənilər tərəfindən didərgin salınmış xeyli azərbaycanlı və 1989-cu ildə Fərqanədən qovulmuş məhsəti türkləri də məskunlaşmışdılar.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etmişlər. Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunmuş, sonra isə Xocalıya artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılmış, az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş vermiş, şəhər tamamilə alova bürünmüşdür. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmişdir.

Bir gecənin içərisində qədim Xocalı yerlə yeksan edilmişdir.

Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara, meşələrə qaçmışdır. Hər tərəfdə silahlı ermənilər dinc əhalini güllələyir, onlara amansız divan tutmuşdular. Beləliklə, soyuq, qarlı fevral gecəsində nə qədər qız-gəlin əsir düşdü, girov oldular. Nə qədər insan erməni silahından yayınıb meşələrə, dağlara qaçsalar da onların çoxu soyuqdan, şaxtadan məhv oldular…

Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin – qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqir və həqarətlərinə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir.

Bu əsl soyqırım idi. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olmuşlar.

Xocalı faciəsində 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideyinlərindən birini itirmişdir.

Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirlimişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri də təhqir etmişlər…

Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1 mart 1994-cü ildə bu haqda xüsusi Fərman vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Qərarı ilə 26 fevral “Xocalı soyqırımı və milli matəm günü” elan olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir.

 25 fevral 1997-ci ildə “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Fərman verilmişdir. Hər il 26 fevralda ölkə başçısı “Xocalı Soyqırımı” ilə əlaqədar xalqa müraciət edir.

Mənbə:Azerbaijan.az

İndi keçim əsas hissəyə:

İnsanlıq tarixi yaranandan bəri barbarizm, vəhşilik, savaş, müharibə hər zaman baş verib. İnsanlar hər zaman ölümə məhkum olub. Amma 1992.25-26 fevral həqiqətən Azərbaycan tarixində və mənim qəbimdə böyük bir iz qoyub. Xocalı sadəcə faciə deyil. Buna adi bir faciə kimi baxan Azərbaycanlı Azərbaycanlı deyil.

Xocalıda ölənlər adi şəkildə ölmədi, normal ölmədi. Orada ölənlər 1001 işgəncə ilə öldü.

0071

 Kişilər cinsiyyət orqanları kəsilərək, bədəninin dəriləri soyularaq, gözləri çıxardılaraq, tikanlı məftillərə bağlanaraq, ağaclardan asılaraq yavaş yavaş öldürüldü.

Qadınlar… Qadınlar döyülərək, atası yoldaşı qardaşı önündə soyundurulub zorlanaraq, döşləri kəsilərək, insanlıq tarixinin görmədiyi şəkildə işgəncələrə məruz qalaraq öldürüldü.

Uşaqlar- azyaşlı uşaqlar belə işgəncələrə məruz qaldı. Dəriləri soyuldu, qulaqları, burunları kəsildi, gözləri çixarıldı. Zori Balayan(erməni iti) 13 yaşlı uşağın bütün bədən dərisini soyaraq neçə dəyqəyə öləcəyini hesabladı və bununla da fəxr etdi.

002101410101Images14320181419bafecd5d6031

 Bu hadisəni hələ də düşünməyən adama lənət olsun.

Xocalıda olanlar bugün bizlər də ola bilərik. Bunu düşünüb nə hissetdiyinizi bilin. 

Bədbəxt təhsilimiz…

Thumbnail1

Puaah möhkəm dərs şəraitidi həəə???  Ama əslində heç bir şey göründüyü kimi deyil.

Bizim təhsilimiz sözün əsl mənasında iflic vəziyyətdədir. Kütbeyinli gənclərin sayı getdikcə çoxalır və parazit kimi bütün gənclərə təsir edirlər. Bu isə tərbiyəni verən məktəbdən irəli gəlir çox vaxt. Elə ən başından-ibtidai sinifdən- artıq uşağa tərbiyə verilməyə başlıyır, taa ki orta məktəbi bitirənə qədər… 

İndi bu tərbiyə necədi, hansı formada verilibsə artıq o uşaqda formalaşma zamanı özünü büruzə verir.

Bu da ayrıca bir mövzudur əslində. Ama mən elə təhsilimizin FAKE`liyindən danışım qoy.

 

Əəəə bezmədilər də bu milləti yiib qutarmağdan… Başdııllar ibtidai sinifdən pul yığmaaağğaaaa ölənə qədər də yığıllar. Bunu görən uşaq daa diir həəə çox da vecimədi oxumuram… Bunnan sora artıq başlıır KÜTLÜK dövrü. Bu gün TQDK`dan başqa imtahan tanıyan yoxdu. Əəə hamının valideyni tullub kütünü məllim yanına diir get cəhənnəm ol oxu. Budu daaa ala budu daa bizim təhsilimiz…

Ash-stymest-boy-cigarette-cute-smoke-favim

 

Bu gün baxsaq görərik ki, 5 nəfərdən 4ü siqaret çəkir. Təbii mən gənclərdən bəhs edirəm. Və bu mənimçün heç ürəyaçan bir hal deyil. Çayxanalarda sülənməklə keçir vaxtları… Mən öz həmyaşıdlarımın bu qədər bədbəxt olmalarına göz yuma bilmirəm.

 

Azad və inkişaf edən GƏNCLİK üçün çalışaq!!! 

 

Turk Edebiyyati 1-2sinav birlikte

1. 2. Yeni ??iirinin özellikleri nelerdir? 

2. 2. Yeni ??airleri kimlerdir? 

3. Cemal Süreyya’n??n edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz. (10 p.)

4. Manisa’da do??mu??, ö??retmenlikle birlikte de??i??ik memuriyetler yapm????t??r.??lk ??iirlerinde Naz??m Hikmet’in etkisi görülür.Bu etki daha sonra kaybolur. “??stanbul”, “Günayd??n Yeryüzü”, “Türkiye ??ark??s??” kitaplar??ndaki ??iirlerinde gelece??e dönük toplumsal özlemleri dile getirdi. 1950’lerin ortalar??nda beliren genç ??airleri etkiledi, onlar??n baz?? özelliklerinde de etkilendi. ??kinci Yeni ak??m??na kat??ld??. “Köro??lu”, “Galile Denizi”, “Çivi Yaz??s??”, “M??s??rkalyoni??ne” kitaplar??nda bu dönemin ??iirleri yer al??r.

Yukar??da özellikleri verilen ??air kimdir? Yaz??n??z. 

5. Edip Cansever’in edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz.

6. Turgut Uyar’??n edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz. 

 7. Sezai Karakoç’un edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz.

 8. Yerçekimli Karanfil, Üvercinka , Galile Denizi, Dünyan??n En Güzel Arabistan??, Gül Mu??tusu, K??nar Han??m’??n Denizleri

 Yukar??da verilen eserlerin sahipleri kimlerdir?

9.Marksist ideoloji hangi konular üzerinde yo??unla??????t??r? Yaz??n??z.

10.Marksist ideolojiyle ??iir yazan sanatç??lar?? belirtip birisi hakk??nda bilgi veriniz.

11.??lk ??iiri 1963’de Yelken Dergisi’nde yay??nlan??r. Bu tarihle birlikte ; yaz??n, dü??ün ve sanat dünyas??ndaki serüvenine ba??lam????t??r. ??lk kitab?? “Geceleyin Bir Ko??u”yu 1966 y??l??nda, büyük yank??lar uyand??ran ikinci kitab?? “Evet, ??syan”?? ise 1969 y??l??nda yay??mlar. 1970’de yak??n arkada???? Ataol Behramo??lu ile birlikte Halk??n Dostlar?? dergisini ç??kar??r. 1974 y??l??na gelindi??inde ise , o zamana dek içerisinde bulundu??u ve savundu??u sosyalist dü??ünce çizgisini geride b??rakarak fikri ve ruhi bir de??i??im ya??ayacakt??r. Bu tarihten sonra yaz?? ve sanat hayat??na, ??slami dü??ünce çerçevesinde devam edeer.Yukar??da hakk??nda bilgi verilen yazar kimdir? Yaz??n??z.

12 Hüküm Gecesi ve Kiral??k Konak romanlar?? hakk??nda bilgi veriniz.

 13 Anadolu’da ö??retmeni konu edinen romanlar?? yaz??n??z.

 14 Ya??ar Kemal’in romanlar??nda hangi konular i??lenmi??tir?Yaz??n??z.

 15 Fakir Baykurt’un romanc??l?????? hakk??nda bilgi veriniz.

 16 Ahmet Hamdi Tanp??nar’??n romanc??l?????? hakk??nda bilgi veriniz.

Kemal Tahir ilk kitaplar??nda daha çok köy ve köylü sorunlar??na e??ildi. Daha sonra Türk tarihinin ve özellikle yak??n tarihin olaylar??n?? ele ald??. …………………………da, kurulu?? sürecindeki Osmanl?? toplumu ve yönetim sistemini, ………………………….nda Atatürk’e kar???? düzenlenmek istenen ??zmir suikastini, ……………………………………….. ve ……………………………………….nda a??al??k kurumu ve e??k??yal??k olgusunu inceledi. ……………………………………………………….da Anadolu’daki ba??s??z, öndersiz ulusal güçlerin birle??ip Ulusal Kurtulu?? Sava????’na ba??lamas??na kadar geçen dönemi anlatt??. …………………………………..te de köy enstitüleri üzerinde durdu.

H.O.S.T – Beshikden Mezara (Official Video)

For download link press here

Kim deyir axı biz tanınmırıq? Məni sevmir o gözəl yar(Özbəkcə)

İPAD 3 çıxır… Nələr gözlənilir.(Şəkil ingiliscədir)

Ipad3_infographic21

İnvestorlarla İPAD3 haqqında danışarkən APPLE şirkətinin CEO`su TİM COOK yeni məhsulla bağlı çox informasiya verməmişdi lakin bildirmişdir ki:

“Keçən il digər planşetlər arasında tablet ili olmuşdur. Lakin bu İPAD üçün artıq 2ci il idi, və biz yeni innovasiyalar yaratmaqda davam edirik. Və biz özümüzdən əminik ki, bizim İPAD yalnızca bugünkü planşetlərlə deyil, hətta gələcəkdə çıxa biləcək planşetlər arasında belə mübarizə apararaq daha yüksəklərdə olacaq…”

 

 

Kodak artıq Kamera istehsal etməyəcək…

KODAK deyiləndə ağla gələn ilk şey nə ola bilər? Hərhalda bu şirkət haqda duymayan yoxdu. Təbii ki, fotokameralar və videokameralar, amma artıq KODAK şirkəti kamera istehsal etməyəcək… Əfsanəvi şirkətin artıq kamera istehsalına davam etməməsinin ən əsas səbəbi olaraq isə müasir iqtisadi vəziyyətin təsiri olaraq irəli sürülüb. Bunun əvəzində isə KODAK şirkəti, printerlər(əsasən fotoprinter) və digər kiçik satış məhsullarının satışını irəli sürəcəyini bildirdi.

Kodak_t-max_32001

Təbii ki bu, müasir iqtisadi vəziyyətin ilk qurbanı deyil. Lakin 100ildən çox fəaliyyət göstərən bir şirkətin belə bir addımı 3-4 illik şirkətlərin bunu etməsindən daha kədərlidir.

EASTMAN KODAK şirkətinin qapıları 1880`ci ildə açılmışdır, və 2011`ci ildə qlobal müflisləşmə yaşamışdır, və nə yaxşı ki bu ideal addımı atıb son iflasdan özünü qurtara bilib.

 

 

 

 

 

Mənbə:Gather.com 

Gag karikaturaları tapıldı…

419705_185070454925886_131972893568976_282624_718104076_n1

Life is beautiful…

Ürəyi zəyiflər baxmasın heç məsləhətli deyil…

Btchplease1

Ohhh shiit)))

%d bloggers like this: