Həyatın nəbzini tut…

by Heydarov

Həyatının maraqsız olduğunu düşünürsən? Bütün ömrünü boşuna keçırdiyini fikirləşirsən? Bunlar hamısı sənin problemindi… Niyə? diyəssən indi. Çünki insan həyatda öz taleyini özü yazır. Əgər maraqlı həyat istəyirsənsə o marağı özün yarat. Bax ətrafına. Ama diqqətlə bax. Nə görürsən? Cansız və canlı varlıqlar. Ama bu sənin gördüyün deyil, görmək istədiyindir sadəcə. Sən ətrafını belə görmək istəyirsən. 
İndi isə yum gözlərini və ən çox istədiyin bir şeyi xəyal et və onu yaşa beynində və aç gözlərini…

Guscloseeyes1

 Necədi? maraqlıdı? Hissetməlisən bunu. Toxunmalısan istədiyin şeyə. Hər şey sənin əlindədir… 

Bir şeyi istəyirsənsə onu arzulamaqdan əl çəkmə. İnan… O həqiqətən sənin olacaq…

 

Əgər hələ də bununla bağlı bir şübhən varsa onda THE SECRET kitabını oxu və filmini izlə… 

 

Həyatda yaşamağa bir səbəbin yoxdusa, o zaman özün yarat o səbəbi…