Quruyan göl

by Heydarov

Bir zamanlar bir qız bir oğlanı sevir. İllər keçirqız bu oğlanla ailə qurur. Bir gün bədbəxthadisə nəticəsində qız dünyasını dəyişir.Qız o biri dünyaya gəlib düşür, burada o böyükbir gölə rast gəlir.Gölün yanından keçəndə orda nurani bir qocanı görür ona yaxınlaşır. Bu gölün adının nəolduğunu qocadan soruşur, qocasa cavabındabilmədiyini deyir. Qız düşür yola başlayırgəzməyə.İllər keçir qızın həmin gölün yanından yolu birdaha düşür. Gölün suyunun azaldığını görür. Bu vaxtı həmin nurani qocanı yenə orda görür.Qocadan bir daha bu göl haqda soruşur, qocacavabında bilmədiyini deyir.Qız yenə həmənki öz yoluna davam edir. Birneçə ildən sonra yenə gəlir, bu dəfə gölünsuyunun 1 ovuc suyu qədər olduğunu görür. Yaxınlaşır qocaya, onu məcbur edir ki, bu gölhaqda ona danışsın. Qoca başlayır əhvalatıqıza danışmağa.Deyir: ” bir zamanlar sən dünyadan köçəndəsənin üçün yas saxlayıb, göz yaşı axıdanlar çoxidi. Onda bu gölündə suyu çoxuydu. İllər keçdi səni yad edib yasınıı saxlayan, gözyaşı axıdanların azaldı.Bax o zaman bu gölündə suyu azalmışdı. Birneçə il keçəndən sonra hətta sənin sevdiyin dəsəni unutdu, qohumların da, dostların da. Bugördüyün bir ovuc su isə sənin Ananın göz yaşlarıdı.Bir tək o səni unutmadı, həmişə sənin yasınısaxladı, göz yaşı axıtdı. “Menbe:Kayzen.az