Ruhun qidası

by Heydarov

-`Bəs ruhun qidası nədir, Sokrat?`

-`Təbii ki, bilikdir ruhun qidası…`

Sokratla Platon arasında keçən dialoq…