Heydaroff's World

All I think…

Month: November, 2013

Fəlsəfi terminlər(izahlı)

Bu terminləri yenicə bitirdiyim Lesley Levene`nin yazdığı `İ think, therefore İ am`(Düşünürəm, ona görə də varam) kitabından öyrəndim və tərcümə etdim. Tərcümə zamanı Azərbaycan dilinin izahlı lüğətindən istifadə etmişəm.

philosophy

Atomizm– Şey`lərin(şey- konkret və mücərrəd zadlar mənasını verir) xüsusi və müstəqil parçalara bölünüb analiz edilərək başa düşülə bildiyini iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Konseptualizm– Mücərrəd məvhumların yalnızca idrak`da mövcud olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyan.

Kritik Realizm– Prinsip olaraq gerçəkliyin olduğunu, lakin bu gerçəkliyin hər zaman hüdudlanmış olduğunu iddia edən realizm cərəyanının bir qoludur.

Dekonstruksianizm– Fəlsəfi və ədəbi dilin onların daxilində olan mövhum və dili öyrənməklə analiz edilməsidir- məsələn, ifadə formalarının özəyindəki məna və fərziyələr arasındakı əlaqə.

Deizm– Kainata müdaxilə etməyən ilahi varlıq və ya yaradıcıya olan inancdır.

Deontologiya– Vəzifə və öhdəliklərin təbiətini(əsasını) öyrənən fəlsəfi sahədir.

Determinizm– Bütün hadisələrin baş verməsinin maddi və mənəvi səbəbinin olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Dialektik Materializm–  Siyasi və tarixi hadisələrin sosial konfliktlər səbəbindən, hansı ki maddi ehtiyaclardan doğur, baş verdiyini deyən Marksizm cərəyanının bir qoludur.

Dualizm– iki hissəyə, kateqoriyaya və ya elementə bölünmə deməkdir.

Emotivizm- Dəyər və inancların(xüsusilə etik dəyərlər) mühakiməsinin mövcud faktlardan çox emosiyanı əks etdirdiyini iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Empirizm– Bütün biliklərin hisslərimizdən doğan təcrübələrə istinadən yarandığını iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Epistemologiya– Biliyi, xüsusən də onun metodlarını, tutarlılığını, və hüdüdlarını öyrənən fəlsəfi sahədir.

Ekzistensializm (lat. exsistensia-varlıq)- Fərdin azad və məsuliyyətli şəkildə mövcudluğu ideyasıdır.

Funksiyanizm– Şey`lərin(şey- konkret və mücərrəd zadlar mənasını verir) ümumi yalnızca sistemdə gördüyü funksiyadan ibarət olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Humanizm–  İlkin önəmin ilahi və ya fövqəltəbii varlıqlara yox, insanlara bağlı olmasını iddia edən etik/fəlsəfi cərəyandır..

İdealizm-Ruhi olanın, qeyri-maddinin birinciliyi və maddi olanın ikinciliyi prinsiplərindən çıxış edən fəlsəfi cərəyandır.

İdeologiya– İctimai şüurun müxtəlif formalarında ifadə olunan ideyalar, təsəvvürlər, məfhumlar sistemidir.

Liberalizm– Azadlığa inanan və onu tələb edən siyasi/fəlsəfi cərəyandır.

Məntiqi Pozitivizm– Yalnızca məntiqi analizlə həll oluna bilən mənalı fəlsəfi problemlərin varlığını fərz edən idealist fəlsəfi cərəyandır.

Materializm-İdealizmin əksinə olaraq dünyanın obyektiv varlığını və material onun qanunauyğunluqlarının  dərk olunmasının mümkünlüyünü qəbul edən elmi-fəlsəfi cərəyandır.

Metafəlsəfə– Fəlsəfənin təbiətini(əsasını) öyrənən teoriyadır.

Metafizika– Hadisələri, onların qarşılıqlı əlaqələri, ziddiyyətləri və inkişafı xaricində götürən idealist dünyagörüşü və dərketmə metodudur.

Naturalizm– Hər şeyin özəyində təbiət və təbiət elmlərinin durduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Panteizm– Allahı təbiətlə eyniləşdirən və təbiəti Allahın təcəssümü sayan dini-fəlsəfi dünyagörüşüdür.

Perspektivizm– İdeyaların müəyyən perspektivlərdə varlığını, ona görə də gerçəkləri vəya dəyərləri mühakimə etməkçün bir neçə movcud baxışların olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır..

Rasionalizm– Ağlı idrakın yeganə mənşəyi hesab edən idealist fəlsəfi cərəyandır.

Realizm– Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsuludur.

Teizm-Allahın fövqəltəbii vücud kimi varlığına, bütün maddi və mənəvi proseslərə onun zəka və iradəsinə təsir göstərməsini qəbul edən dini, fəlsəfi təlimdir.

Utilitarianizm (lat. utlititas-fayda)- Əməllərin çoxluğa faydalı olduğu zaman doğru olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər, ümid edirəm nə isə öyərənə bildiniz.

Production Management(TheLatest)

Good Luck in all exams!!!

Download

Previous Slides:Download Previous

Dəli Rəssam

angel

İnsanlar hara itiblər? Gizləniblər harasa.

Mürəkkəb mənim yox, qələmin dediyini yazar.

Hansı fəsildir, bilmirəm, mənimçün mənası yoxdur

Sənsiz keçən hər günümdə heçnələr çoxdur.

Bir də ağrılar. Ruhum sənsizliyi xəbər verərəcəsinə sızlar.

Səni istəmək, İsrailin tam ortasında Təkbir deyib qışqırmaq
Səni istəmək, yetimxanadakı bir uşağa sarılıb ağlamaq

 Bir dalğa idin, gəldin, məndən bir parça aldın, getdin

Öpdüyüm hər dodaqda sən varsan, iyrənirəm bütün dodaqlardan

Bir nağıl kimi bir vardın, bir yoxdun, başladın, bitdin

Sənin ətrin gəlir uzaqlardan, evimdəki bütün otaqlardan.

Sevməyə məcbur bir bədbəxt kimiyəm, kor şair.

Düz deyirlər, sən saydığını say gör fələk nə sayır.

Mən saymadım sənsizliyi bu imtahanda, kəsildim.

Səninlə yaşadığım bütün günahlarımı sildim

Pakam indi, nə sən varsan nə də günahlarım.

Təmiz olsa da rəngsizdi, günəşsizdi sabahlarım

Rənglə həyatımı dəli rəssam

Teyyubun Aynur`la münasibəti (qısa hekayə)

İşə yeni başlamışdı. 2ci həftə idi ki Nərimanov metrosunda dayısının bir dostunun ayaggabı mağazasında satıcı işləyirdi. Çox maraqsız gəlirdi ona iş. Nə var axı bütün günü boş-boş oturursan, müştəri gəlir, ona ayaggabı bəyəndirməyə çalışırsan, çox vaxt da iki saat baxıb heçnə almamış gedirlər. Sən yenə də oturmağa davam edirsən. Hələ bir də 15 manatlıq ayaqqabının qiymətini aşağı saldırmaq istəyən müştərilərə başa sala bilmirsən ki, onsuz da burdan bizə çox pul qalmır. Metroya girib-çıxan insanlara baxmaqdan başqa əyləncən yoxdu. Teyyubun da vəziyyəti belə idi. Yorulmuşdu hər gün eyni şeyi eləməkdən. Yan mağazada işləyən Aynur da işə başlayandan tovlamağa çalışır onu. Artıq buna öyrəşdiyi üçün Teyyub da Aynur`la baxışmağa başladı. Biraz utancaq olmasına baxmayaraq nə etmək lazım olduğunu bilir. 

İş çox sıxıcı gəlirdi. Taxta sexindəki işindən sonra burda bütün günü oturmaq çətin idi. 1il taxta sexində işlədi Teyyub. İlk başda şəyird olaraq öyrənirdi işin detallarını, vaxt keçdikcə isə yavaş-yavaş ustalaşmağa başladı işində. Çox xoşlayırdı taxtadan nə isə hazırlamağı. Müştəri az olurdu. Zatən bir müştərinin işi ən aşağısı 2-3 gün çəkirdi. Müddət nə sifariş etdiyinə bağlı idi müştərinin- ya şkaf, ya stul, stol, ya qapı vəya bir çox başqa şeylər düzəltməyi bacarırdı artıq.

İşlədiyi sex Xalqlar Dostluğu metrosu yaxınlığında yerləşən bir restoranla üzbəüz 9 mərtəbəli binada idi. Özü də onsuz o ərazidə kirayə qalırdı. İşdən aldığı 400 manatın 250 manatı ilə kirayə pulunu ödəyirdi, qalanı ilə isə aylıq xərcini çıxardırdı. Hər ay 20 manat telefonunun kredit pulu idi, hələ 8 ay ödəməli idi krediti. Arada düzəltdiyi şey müştərinin xoşuna gələrdisə biraz əlavə pul verərdi. Həmin pulla isə bir restorana girib qəşəng doyuzdurardı özünü. Evdə də yeməyi çox vaxt olur. Anası kənddən hər şey göndərir hər həftə avtobusla. Aclıq çəkmirdi Teyyub, bir sözlə.

Teyyubun indi 20 yaşı var. 17 il Qubanın Nügədi kəndində yaşadı. Məktəbin 9cu sinifini bitirdikdən sonra isə Bakıda Humanitar kollecinə girdi, bəxtindən pulsuz fakültəyə düşdü. Dərsləri çox yaxşı idi. Bütün gücünü oxumağa qoymuşdu ki, bitirib diplomu ilə düzgün bir yerdə işləsin. Teyyubun bir qrup yoldaşı var idi- Fatimə. Qrupa ilk girəndən Fatimədən xoşu gəlirdi. Artıq 2 ay keçmişdi, amma hələ də bunu Fatiməyə deyə bilmirdi, çox utancaq idi. Bir gün bu qıza məktub yazmağa qərar verdi, etiraf edəcəydi sevgisini. Gecə 2 saat fikirləşib bir məktub hazırladı. Plan da qurmuşdu artıq- Fatimənin çantasına gizlicə qoyacaydı məktubu dərsdən çıxana yaxın. Səhərisi gün dərsə böyük bir həvəslə gəldi dəftərinin arasında məktubla. Dərs bitənə yaxın isə məktubu qızın çantasına qoydu. Və beləcə həmin axşam həyəcandan yata bilmədi səhərə kimi. O qədər həyəcanlı idi ki, səhər dərsə belə getməyə çəkinirdi. Amma yox, getməliydi, gedib Fatimənin nə cavab verəcəyini öyrənməliydi. Beləcə səhər ağ köynəyini cins şalvarıyla geyindi, biraz da köynəyin üstünə metrodan aldığı parfümdən sıxıb kollecə doğru yola düşdü. Metroda rahat dura bilmirdi, tez çatmaq istəyirdi. Sinif otağına çatanda qapının ağzında 3 nəfər oğlan dayanmışdı. Teyyub sinifə girmək istəyəndə oğlanlardan biri onun qolundan tutub `Ə cındır, gəl görüm mənnən` dedi və koridorun küncünə apardı. Digər 2 nəfər də onların arxasınca getdi. Küncdə oğlan cibindən məktubu çıxarıb `bunu sən yazmısan?` deyə soruşdu. Teyyub məktubu görüb şok oldu, danışa bilmədi. Oğlan `sən bilirsən nə böyüy qələt eləmisən? mənim sevgilimnən xoşun gəlir sənin? sənin ………` deyib birinci yumruğu gözünün altından ilişdirdi Teyyubun. Teyyub da qarşılıq verən kimi yumruq-təpik davası başladı, və qısa bir zamanda digər tələbələr, müəllimlər yığışdı həmin yerə. Müəllimlərdən biri gəlib uşaqların ikisini də ayırıb birbaşa direktorun otağına apardı. Sözün qısası, içəridə olan söhbətlə həmin oğlan da, Teyyub da kollecdən qovuldu. O vaxtdan sonra da Teyyub sex`də işləməyə başladı.

1 ay öncə maşınla taxta kəsərkən Teyyubun yadına həmin hadisə düşdü və fikir dağınıqlığıyla əlini mişarın altına saldı və mişar sağ əlinin 3 barmağını doğradı. Sexdə işləyən digər ustalar yaxınlıqdakı poliklinikaya çatdırdılar və Teyyubun əlinə tikiş qoyulub, sarğı bağlandı. Bununla sex`dəki işini dayandırmalı oldu Teyyub, çünki artıq iş görmək üçün yararlı deyildi əli.

Axşam saat 10`dur. Artıq metrodakı bütün dəzgahların bağlanma vaxtıdır. Teyyub da mağazanın qapısını bağlayıb evə getməyə hazırlaşırdı. Gedənə yaxın Aynur gəlib hara getdiyini soruşdu, və Xalqlar Dostluğuna getdiyini deyəndən sonra Aynurun da Əhmədli`də qaldığını öyrəndi. İşdən biryerdə çıxıb `Həzi Aslanov` istiqamətində olan qatara mindilər və bir yerdə evə getdilər…

Statistics (All Slides)

Enjoy! Good Luck!
let's do this
statisticsHomework-1

Statistics – Course Notes – Weeks 01-03

Exercises_03

Exercises_02

Course Notes – Week 08

Course Notes – Weeks 04-05

Course Notes – Weeks 06-07

Exercises_01

Microeconomics(All Chaps)

Guys, here is fundamental information about all chapters of Microeconomics. However, just learning this is not enough. You have to listen and get all the information that professor speaks in the class.

Good luck…

 

chap1

chap2

chap3

chap4

chap5

chap6

chap7

chap8

chap9

chap10

chap11

chap12

chap13

chap14

chap15

chap16

chap17

chap18

chap19

chap20

%d bloggers like this: